Arbitration

Vietnamese centre hosts first case under UNCITRAL rules

The Vietnam International Arbitration Centre has handled its first ad hoc international commercial arbitration under the UNCITRAL rules – a case over architecture design services that raised issues regarding the appointment of a sole arbitrator and the interplay between the rules and the law of the seat. This incident has been published in the Global… Continue reading Vietnamese centre hosts first case under UNCITRAL rules

Arbitration

Vietnam Case Update: Arbitrability of Residential Tenancy Disputes (Nguyen Van Hung and Spouse v. Victoria Healthcare My My JSC)

In this decision, the People’s Court of Ho Chi Minh City was called to consider the arbitrability of a residential tenancy dispute. The Court rejected arguments that the residential dispute was of a non-commercial or “civil” nature (which would have made such disputes non-arbitrable under Vietnam law), and decided that the dispute was to be arbitrated… Continue reading Vietnam Case Update: Arbitrability of Residential Tenancy Disputes (Nguyen Van Hung and Spouse v. Victoria Healthcare My My JSC)

Arbitration

Recent Cases Concerning Agricultural Products Before the Vietnam International Arbitration Centre: Calculation of Damages from Vietnamese Perspective

IAA Lead Editor for Vietnam Nguyen The Duc Tam examines three recent Vietnam International Arbitration Centre (“VIAC”) decisions involving agricultural products. I. INTRODUCTION In the last few years, Vietnam’s agricultural exports have made significant achievements. Vietnam is now one of world’s top exporters in many agricultural products. As markets expand, there are many commercial disputes… Continue reading Recent Cases Concerning Agricultural Products Before the Vietnam International Arbitration Centre: Calculation of Damages from Vietnamese Perspective

Arbitration

Vietnam Case Update: Setting Aside Domestic Arbitral Awards (SK E&C v. Vinalines)

A Vietnam International Arbitration Centre award was made in favor of a foreign contractor in a dispute with a state-owned corporation. The People’s Court of Hanoi City refused a setting aside application made by the state-owned corporation, thereby upholding the award. IAA‘s Lead Editor for Vietnam Nguyen The Duc Tam reports. I.  INTRODUCTION This decision concerns… Continue reading Vietnam Case Update: Setting Aside Domestic Arbitral Awards (SK E&C v. Vinalines)

CISG

Moot Problems on the CISG

1. HCMULaw Moot Court Competition 2016 Author of the Moot Problem: Nguyễn Thế Đức Tâm Moot Problem 2. CISGVN Mini-Moot March 2017 Author of the Moot Problem: Nguyễn Thế Đức Tâm Moot Problem 3. CISGVN & ULaw IYC Mini-Moot May 2017 Authors of the Moot Problem: Nguyễn Thế Đức Tâm and Lê Ngọc Bảo Trang Moot Problem

CISG

Một số Thuật ngữ Anh – Việt về Luật Mua bán Hàng hóa Quốc tế

Biên soạn: Nguyễn Thế Đức Tâm (Đại học Paris II, Cộng hòa Pháp) Phạm Nguyễn Hồng Hân (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) A Accede (v) gia nhập > Accession (n) sự gia nhập Acceptance (n) (cf. 12, 14 – 24, 96) chấp nhận chào hàng / chấp thuận Act (n) (cf. 66,… Continue reading Một số Thuật ngữ Anh – Việt về Luật Mua bán Hàng hóa Quốc tế

CISG

Bài phỏng vấn của CISG-Brazil với ông Luca Castellani (cán bộ pháp lý UNCITRAL)

Tác giả: CISG-Brazil Dịch giả: Lê Trần Đức Huy Hiệu đính: Nguyễn Thế Đức Tâm Nguồn: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/castellani2.html Lợi ích của một nước đang phát triển khi tham gia CISG Ảnh hưởng của việc thừa nhận rộng rãi CISG tại Trung Quốc Kế hoạch sửa đổi hoặc cập nhật CISG Các bước cần thực hiện để… Continue reading Bài phỏng vấn của CISG-Brazil với ông Luca Castellani (cán bộ pháp lý UNCITRAL)

CISG

CISG: cân bằng hợp lý lợi ích trên toàn cầu

Tác giả: Ingeborg Schwenzer Dịch giả: Phạm Nguyễn Hồng Hân Hiệu đính: Nguyễn Thế Đức Tâm Nguồn: http://blog.oup.com/2016/02/cisg-fair-balance-of-interests/ Hiện nay CISG có 84 Quốc gia thành viên. Chín trên mười Quốc gia dẫn đầu về thương mại là Quốc gia thành viên của CISG, trừ Vương quốc Anh là ngoại lệ duy nhất. Ngày nay,… Continue reading CISG: cân bằng hợp lý lợi ích trên toàn cầu

CISG

Chú giải của Ban Thư ký Uỷ ban Liên hợp quốc về Thương mại Quốc tế về Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (*)

Chú giải này được soạn thảo bởi Ban Thư ký Uỷ ban Liên hợp quốc về Thương mại Quốc tế nhằm mục đích cung cấp thông tin; đây không phải là tài liệu bình luận chính thức về Công ước. (*) Bản dịch này được thực hiện bởi Nguyễn Thế Đức Tâm (Đại học Paris… Continue reading Chú giải của Ban Thư ký Uỷ ban Liên hợp quốc về Thương mại Quốc tế về Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (*)