CISG

Moot Problems on the CISG

1. HCMULaw Moot Court Competition 2016 Author of the Moot Problem: Nguyễn Thế Đức Tâm Moot Problem 2. CISGVN Mini-Moot March 2017 Author of the Moot Problem: Nguyễn Thế Đức Tâm Moot Problem 3. CISGVN & ULaw IYC Mini-Moot May 2017 Authors of the Moot Problem: Nguyễn Thế Đức Tâm and Lê Ngọc Bảo Trang Moot Problem

CISG

Một số Thuật ngữ Anh – Việt về Luật Mua bán Hàng hóa Quốc tế

Biên soạn: Nguyễn Thế Đức Tâm (Đại học Paris II, Cộng hòa Pháp) Phạm Nguyễn Hồng Hân (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) A Accede (v) gia nhập > Accession (n) sự gia nhập Acceptance (n) (cf. 12, 14 – 24, 96) chấp nhận chào hàng / chấp thuận Act (n) (cf. 66,… Continue reading Một số Thuật ngữ Anh – Việt về Luật Mua bán Hàng hóa Quốc tế

CISG

Bài phỏng vấn của CISG-Brazil với ông Luca Castellani (cán bộ pháp lý UNCITRAL)

Tác giả: CISG-Brazil Dịch giả: Lê Trần Đức Huy Hiệu đính: Nguyễn Thế Đức Tâm Nguồn: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/castellani2.html Lợi ích của một nước đang phát triển khi tham gia CISG Ảnh hưởng của việc thừa nhận rộng rãi CISG tại Trung Quốc Kế hoạch sửa đổi hoặc cập nhật CISG Các bước cần thực hiện để… Continue reading Bài phỏng vấn của CISG-Brazil với ông Luca Castellani (cán bộ pháp lý UNCITRAL)

CISG

CISG: cân bằng hợp lý lợi ích trên toàn cầu

Tác giả: Ingeborg Schwenzer Dịch giả: Phạm Nguyễn Hồng Hân Hiệu đính: Nguyễn Thế Đức Tâm Nguồn: http://blog.oup.com/2016/02/cisg-fair-balance-of-interests/ Hiện nay CISG có 84 Quốc gia thành viên. Chín trên mười Quốc gia dẫn đầu về thương mại là Quốc gia thành viên của CISG, trừ Vương quốc Anh là ngoại lệ duy nhất. Ngày nay,… Continue reading CISG: cân bằng hợp lý lợi ích trên toàn cầu

CISG

Chú giải của Ban Thư ký Uỷ ban Liên hợp quốc về Thương mại Quốc tế về Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (*)

Chú giải này được soạn thảo bởi Ban Thư ký Uỷ ban Liên hợp quốc về Thương mại Quốc tế nhằm mục đích cung cấp thông tin; đây không phải là tài liệu bình luận chính thức về Công ước. (*) Bản dịch này được thực hiện bởi Nguyễn Thế Đức Tâm (Đại học Paris… Continue reading Chú giải của Ban Thư ký Uỷ ban Liên hợp quốc về Thương mại Quốc tế về Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (*)

CISG

Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước Viên 1980) (*)

(*) Bản dịch này được thực hiện bởi Nguyễn Thế Đức Tâm (Đại học Paris II, Cộng hòa Pháp) và được hiệu đính bởi ThS LS Nguyễn Trung Nam (Công ty Luật EPLegal), TS Nguyễn Minh Hằng và ThS Nguyễn Thị Quỳnh Yến (Đại học Ngoại thương). LỜI MỞ ĐẦU   CÁC QUỐC GIA THÀNH… Continue reading Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước Viên 1980) (*)